محل تبلیغات شما

????????????????????????????

مراسم تعميد گرفتن اعتراف كردن آشكار به ايمان درونى شخصى است كه قبلا بوسيله توبه و بازگشت از گناه و اعتراف به ايمان  مسيحي شده است .

بنابر اين مراسم تعميد به هيچ صورتي در هيچ كليسايي بدست هيچ كشيشي گناهان هيچكسي را پاك نميكند و زندگي هيچ كسي را عوض نميكند و قادر نيست هيچكسى را صرف اينكه فقط تعميد گرفته مسيحي كند.

همچنانكه حلقه ازدواج هيچكس را عاشق و معشوق وفادار بهمديگر نميكند . 

همچنانكه مدرك تحصيلي هيچكس را با شعور نميكند . 

هچنانكه لباس پزشكي هيچكس را دكتر نميكند . 

بزرگترين نياز ما اينست كه از توكل كردن به نوع مراسم و نگاه مذهبي به ايمان مسيحي خود آزاد شويم و گرنه روابط شيرين با خـدا را تبديل به يك مشت مراسم خشك مذهبي و فرمول روابط رسمي اداري و تشريفاتي خواهيم ساخت . 

جليل سپهر

@FCG_K      ????


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
افکار من درسهایی از قران مطالب جدید مرکز تعالی سازمانی سـاكت نمـون هر چی که بخوای فروشگاه اینترنتی پرشیا مارکت drahmad فروشگاه عینک ray ban | ریبن