محل تبلیغات شما

????????????????????

ايا مَي دانيد ؟ 

کتاب مقدس از دو بخش عهد قدیم و عهد جدید 

تشکیل شده که شامل ۶۶ کتاب می‌باشد که تقریبا در طی ۱۶۰۰ سال و توسط حدود چهل نویسنده و به سه زبان متفاوت و در سه کشور متفاوت به نگارش درآمده است. تعداد ۳۹ کتاب از این مجموعه متعلق به عهد قدیم و ۲۷ کتاب مربوط به عهد جدید است که در کل دارای ۱۱۸۹ فصل و ۳۱۱۰۲ آیه هستند. 

 

آيا مَي دانيد ؟ 

 

مجموعه کتابهای عهد جدید بطور معمول در اغلب کتاب مقدس مسیحیان، پس از عهد قدیم قرار گرفته است. اسم عهد جدید از پیمان و میثاق جدیدی اقتباس شده که مابین خدا و انسان و بر اساس مرگ و قیام عیسی مسیح برقرار گردیده است. عهد جدید شامل تاریخچه و وقایع تاریخی زندگی و خدمت مسیح، رشد و تاثیرات کلیسای اولیه، و رسالات آموزنده به کلیساهای اولیه است.

 

آيا مَي دانيد ؟ 

 

کتاب مقدس شامل سبکهای ادبی مختلف از قبیل اشعار، روایات، داستان، تاریخ، شریعت، قوانین، نبوت، ضرب المثل، وتمثیل است. در این راستا می‌توان این کتابها را به چند گروه متمایز تقسیم بندی کرد:

آيا مَي دانيد ؟ 

 

مجموعه کتابهای عهد قدیم 

 

۱- پنتاتوک یا تورات

پنج کتاب نخست عهد عتیق ”پنتاتوک یا تورات نامیده میشود که به معنی ”کتب پنجگانه یا ”اسفار پنجگانه است. 

این پنج کتاب به ترتیب عبارتند از: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، و تثنیه.

  

۲- کتابهای تاریخی

 

این گروه شامل دوازده کتاب می‌باشد که در برگیرنده روایات تاریخی هستند. 

این دوازده کتاب به ترتیب عبارتند از: 

 

یوشع، داوران، روت، اول سموئیل، دوم سموئیل، اول پادشاهان، دوم پادشاهان، اول تواریخ، دوم تواریخ، عزرا، نحمیا، و استر.

 

  ۳- ادبیات حکیمانه و منظوم

 

این گروه نیز در برگیرنده پنج کتاب بعدی می‌باشد. 

این پنج کتاب به ترتیب عبارتند از: 

 

ایوب، مزامیر، امثال، جامعه، و غزل غزلها.

 

  ۴- انبیای بزرگ

 

این کتابها در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته است و شامل کتاب انبیایی می‌گردد که از نظر حجم کاری در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند و شامل پنج کتاب می‌گردد. 

این پنج کتاب به ترتیب عبارتند از: 

 

اشعیا، ارمیا، مراثی ارمیا، حزقیال، و دانیال.

 

  ۵- انبیای کوچک

 

این کتابها نیز در گروه کتابهای نبوتی جای گرفته و شامل کتاب انبیایی می‌گردد که از نظر حجم کاری در رتبه پایین تری نسبت به انبیای بزرگ قرار می‌گیرند و شامل دوازده کتاب می‌گردد. 

این دوازده کتاب به ترتیب عبارتند از: 

 

هوشع، یوئیل، عاموس، عوبدیا، یونس، میکاه، ناحوم، حبقوق، صفنیا، حجی، زکریا، و ملاکی.

 

آيا مَي دانيد ؟ 

 

  مجموعه کتابهای عهد جدید 

۱- کتابهای تاریخی

پنج کتاب اول عهد جدید در برگیرنده روایات و وقایع تاریخی هستند. 

این پنج کتاب به ترتیب عبارتند از: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، و اعمال رسولان.

 

آيا مَي دانيد ؟ 

 

  ۲- رسالات پولس

اینها مجموعه رسالاتی هستند که پولس رسول به نگارش در آورده است و شامل سیزده رساله می‌باشد. 

 

این سیزده رساله به ترتیب عبارتند از: 

 

رومیان، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، غلاطیان، افسسیان، فیلیپیان، کولسیان، اول تسالونیکیان، دوم تسالونیکیان، اول تیموتائوس، دوم تیموتائوس، تیطوس، و فلیمون.

  

۳- رسالات عمومی

این مجموع از رسالات شامل نُه کتاب است که توسط سایر رسولان به نگارش درآمده است، البته برخی از محققان رساله به عبرانیان را نیز منسوب به پولس می‌دانند. 

 

این نُه رساله به ترتیب عبارتند از: 

 

عبرانیان، یعقوب، اول پطرس، دوم پطرس، اول 

یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا، و یهودا.

 

  ۴- رساله زمانهای آخر

این رساله آخرین کتاب از کتابهای عهد جدید است. که در مورد اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد صحبت می‌کند. و به نام کتاب مکاشفه شناخته می‌شود.

 

@FCG_K       ????


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مجله تفریحی کهکشانی ها باربری ترکیه |فروش سیستم تهویه مطبوع قفس بهترین سایت جت ابزار https://webone-sms.com/ Memento ماهی زینتی